PRIECĪGAS UN SAULAINAS LIELDIENAS!

 Lieldienās vēlam visiem izbaudīt patiesi labās lietas, ko sniedz šis laiks – būt kopā ar savu ģimeni, nesteidzīgi sapost māju un sakrāsot olas, paspēlēties, pašūpoties un priecāties par pavasari!

Vij perēkli cīrulis no saules stariem,
Un ausmu ķīvīte vij savai ligzdai klāt.
Ir zaķi sākuši pa novakariem
Pa olai nokrāsot un savos grozos krāt.
Pa sīkām saknītēm, pa lauku kailu
Nāk Lieldienas un vēlas kūmās stāt
Tam priekam, kurš sēd šūpolēs kā gailis,
Tam priekam, kurš ir visu gadu krāts.
Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti,
Uz debesīm kas skatienus liek celt,
Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt
Un pūpolkokos saules zeltu smelt.

VIDEO: Lieldienu tradīcijas un rotaļas

Lomas izpildīja:

          Zaķis– mūzikas skolotāja Tatjana Stepanova

          Vistiņa – mūzikas skolotāja Valentīna Ariševa