Interešu izglītība

LATVIEŠU VALODAS PULCIŅŠ “RAITA MANA VALODIŅA” (valsts finansējums)

Latviešu valodas pulciņu vada skolotāja ČESLAVA CELITĀNE. Pulciņu apmeklē vecākās un sagatavošanas grupas bērni.

ANGĻU VALODAS PULCIŅŠ (vecāku finansējums)

Angļu valodas pulciņu vada skolotāja ALLA HOHLOVA. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā. Pulciņu apmeklē vecākās un sagatavošanas grupas bērni. Nodarbības tiek organizētas pēcpusdienas cēlienā.