12. grupa “TAURENĪŠI”

Grupu apmeklē bērni vecumā no 4-5 gadiem.

Ar bērniem strādā:

  • Pirmsskolas skolotājas: Evita Strupiša, Nataļja Krasņakova.
  • Pirmsskolas skolotāja palīgs: Ingrīda Gaidamavičus.
  • Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja: Valentīna Ariševa.