Manas ģimenes ģerbonis

Klāt patriotisma mēnesis, tāpēc ir svarīgi audzināt mūsu bērnos patriotismu pret savu valsti. Mūsuprāt, patriotisms sākas ģimenē, jo katrai ģimenei ir savas tradīcijas, vēsture un sasniegumi. Svarīgi bija apzināties ģimenes galvenās vērtības, stiprinot ģimeniskumu. Bērniem tika uzdots izpētīt savas ģimenes vēsturi un intereses un pēc tam uzzīmēt savas ģimenes ģerboni. Rezultātā katrs no grupas bērniem prezentēja savas ģimenes ģerboni, skaidroja, ko nozīmē ģerboņa simboli. Katrai ģimenei bija sava simbolika, kurā tika atklātas dažādas vērtības: mīlestība pret radiniekiem, pret dabu, miers, draudzība, prieks un, protams, uzticība. Bērni secināja, cik nozīmīga viņiem ir ģimene, cik svarīgi, lai ģimenē valda labas attiecības, mīlestība un ģimenes locekļi viens otru atbalsta un palīdz dažādās situācijās.

Informāciju sagatavoja skolotāja  Inese Fetisova.